8-12-2012 Symposium 'Ouderenzorg en mensenrechten'

In het kader van de Dag voor de Rechten van de Mens organiseerde JWS op 8 december j.l. in Utrecht een symposium over ‘ouderenzorg en mensenrechten’. Joceline Kranenburg, MA student Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences van de Vrije Universiteit beet de spits af met haar presentatie van de resultaten van haar explorerende, kwalitatieve studie naar ‘ouderenzorg en mensenrechten’ dat zij op verzoek van JWS als stagiaire verrichtte. Ter introductie van haar presentatie vertoonde zij enige minuten van een uitzending van Koefnoen over ouderenzorg op You Tube (zie haar presentatie via Prezi).

Het verslag van haar onderzoek verschijnt binnenkort op de website van JWS.

Vervolgens sprak Prof. mr. Jos Dute, hoogleraar gezondheidsrecht, en lid van het College van de Rechten van de Mens over de instelling en taken van het College en het voorgenomen driejarige programma “Ouderenzorg en Mensenrechten”. Het onderzoek dat het College gaat verrichten zal vanzelfsprekend breder zijn wat betreft de rechten van de mens en ook omvangrijker in methodiek (zie zijn presentatie).

 

Na de pauze bood Prof. dr Sophia de Rooij, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder geriatrie – ouderengeneeskunde, een boeiende presentatie over de huidige en komende uitdagingen voor de intramurale zorg voor ouderen in Nederland. Daarbij verwees zij o.a. naar het AGNES project, waardoor bijvoorbeeld studenten begrip krijgen voor de lichamelijke beperkingen van ouderen (zie haar presentatie).

 

Daarna volgde onder voorzitterschap van Prof. Inez de Beaufort, hoogleraar medische ethiek en lid van het Comité van Aanbeveling van de JWS een levendige discussie met alle aanwezigen. Zo werd bijvoorbeeld geopperd dat naar analogie met de bescherming van kinderen er ook een Raad voor de Ouderenzorg zou moeten bestaan voor ouderen die zelf daartoe niet meer in voldoende mate in staat zijn. Ook werd gepleit voor een bottom up benadering, ofwel vraaggestuurde zorg. Daarbij ontstond een discussie of verzorgers en verplegers wel voldoende tijd hebben om aan alle vragen en behoeften te voldoen. Zelfsturende teams in het land lijken echter dat wel te kunnen realiseren. In het algemeen was men het er overeens dat basisprincipes van de rechten van de mens onderdeel zouden moeten vormen van de kwaliteitscriteria van de zorg.
Sprekers en aanwezigen concludeerden na afloop van het symposium dat het een boeiende en zinvolle bijeenkomst was geweest.
 


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.