Goede zorg, goed recht?

Cover van goede zorg, goed recht?Op 30 oktober 2008 heeft de Johannes Wier Stichting een boek uitgegeven waarin de verpleegkundige en verloskundige zorg vanuit mensenrechtenperspectief is beschreven. Deze is inmiddels niet meer via JWS verkrijgbaar.

In 2012 heeft Noordhoff Uitgevers dit boek in een bewerkte editie als leerwerkboek uitgegeven. Informatie over deze uitgave is te vinden via deze link.


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.