29-11-2012 Refereerbijeenkomst over nieuw concept van 'gezondheid'

Op 29 november j.l. besprak Machteld Huber, arts en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, tijdens de laatste refereerbijeenkomst van dit jaar, haar onderzoek naar een nieuwe invulling van het begrip 'gezondheid'. Op 20 september j.l. ontving zij een ZonMw Parel voor haar initiatief.

De invulling van het begrip 'gezondheid' dat Huber voorstaat is het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Huber noemt dit nieuwe concept van gezondheid ‘positieve gezondheid’. Dit concept richt zich niet louter op de toestand van ‘compleet welbevinden’, zoals centraal staat in de huidige definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en waarbij bijna niemand gezond is. Deze WHO-definitie leidt - onbedoeld - tot medicalisering. Zij stimuleert, volgens Huber, de neiging van mensen en de zorg om voortdurend bezig te zijn met het bestrijden van ziekte en veronachtzaamt de mogelijkheden om een zinvol leven te leiden. 

Daarnaast is, volgens Huber, gezondheid in de definitie van de WHO een statisch begrip. Huber pleit voor een dynamische invulling. Zij heeft verschillende personen en focusgroepen geïnterviewd om vorm te geven aan een nieuw begrip van gezondheid.

De boeiende inleiding van Huber leidde tot een soms felle discussie. Hoewel er (h)erkenning was dat ieder individu gezondheid op andere wijze ervaart en ermee omgaat, ook wanneer hij/zij bijvoorbeeld een chronische ziekte heeft, wezen sommige aanwezigen ook bijvoorbeeld op het risico dat de politiek met de invulling die Huber aan het begrip 'gezondheid' geeft aan de haal gaat.

Een nieuwe invulling van het begrip gezondheid zal hoogstwaarschijnlijk ook 'het recht op gezondheid' beïnvloeden, maar het is nog niet duidelijk op welke wijze. JWS zal de ontwikkelingen op dit terrein met belangstelling volgen.

Huber hoopt volgend jaar met de resultaten van haar onderzoek te promoveren.

Lees en luister verder over de uitreiking van de parel van ZonMw en de ontwikkelingen betreffende de definitie van gezondheid op http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/parels/nieuw-concept-van-gezondheid/.  Ook is er in het blad Mediator een artikel over het onderzoek van Huber verschenen.
 


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.