Agenda

29 okt. - 9 dec. 2014 E-learning cursus 'Health and Human Rights'

This certificate course organised jointly by Human Rights Education Associates and the Human Rights Centre of the UN-mandated University for Peace introduces participants to the doctrinal, actual and policy related linkages between health and human rights, and the contemporary challenges associated with them.

Participants will explore the normative concepts of the right to health as a human right and will also study the intersections between the human right to health on the one hand and some of the other human rights such as the right to life, food, work, development etc. on the other. In addition, participants will explore some of the most important contemporary and emerging issues in the field, and will analyse the role of the international organisations and national governments in framing and implementing appropriate health policies.

Voor verdere informatie over deze e-learning cursus klik op deze link.

Lees verder...

1 - 11 juli 2014 Summer school on Health Law and Ethics, Rotterdam

The Erasmus Observatory on Health Law / Institute of Health Policy & Management (Erasmus University Rotterdam) announces the annual Summer school programme on Health law, providing health professionals and practitioners, with an opportunity for intensive training in various aspects of health law and ethics over a two-weeks period, while absorbing the sights, sounds and culture unique to Rotterdam and the Netherlands. The Summer school offers a custom-developed course taught by leading academics in their field.

Voor verdere informatie klik op deze link.

Lees verder...

10 juli - 5 sept. 2014 E-cursus vrouwengezondheidszorg en mensenrechten

 De Standford University (VS) biedt een kosteloze online cursus aan betreffende de vrouwengezondheidszorg en mensenrechten. Deze cursus loopt van 10 juli tot 5 september 2014.

De cursus biedt een overzicht van de gezondheid van vrouwen en mensenrechten, beginnend met de kleuter- en kindertijd, dan de adolescentie, de reproductieve leeftijd en het ouder worden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Standford University.

Lees verder...

9-10-2014 KNMG symposium Arts en recht

 De KNMG organiseert op 9 oktober 2014 een symposium Arts en recht, waarin de vele nieuwe wetsvoorstellen tav de gezondheidszorg centraal staan, zoals veranderingen in het tucht- en klachtrecht, een nieuwe Jeugdwet en aangescherpte patiëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling. Kortom het symposium betreft de actuele ontwikkelingen in het gezondheidsrecht, vertaald naar de dagelijkse praktijk. In een reeks van korte presentaties komen de belangrijkste thema’s voorbij.

Voor verdere informatie en inschrijving klik op deze link.

Vroegboekers (inschrijving tot 1 september 2014) krijgen korting.

Lees verder...


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.