Agenda

10-4-2014 AO in Tweede Kamer over Nederlandse mensenrechtensituatie

 Donderdag 10 april 2014 van 14 tot 17 uur vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) plaats over de mensenrechtensituatie in Nederland. De Vaste Commissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken zullen gezamenlijk met minister Plasterk en minister Opstelten het debat voeren over het Nationaal Actieplan Mensenrechten in Nederland, de Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 van het College voor de Rechten van de Mens en de kabinetsreactie hierop.

Bron en lees verder: College voor de Rechten van de Mens

Lees verder...

7 mei - 17 juni 2014 E-learning cursus 'Health and Human Rights'

This certificate course organised jointly by Human Rights Education Associates and the Human Rights Centre of the UN-mandated University for Peace introduces participants to the doctrinal, actual and policy related linkages between health and human rights, and the contemporary challenges associated with them.

Participants will explore the normative concepts of the right to health as a human right and will also study the intersections between the human right to health on the one hand and some of the other human rights such as the right to life, food, work, development etc. on the other. In addition, participants will explore some of the most important contemporary and emerging issues in the field, and will analyse the role of the international organisations and national governments in framing and implementing appropriate health policies.

Voor verdere informatie over deze e-learning cursus klik op deze link.

Lees verder...

1 - 11 juli 2014 Summer school on Health Law and Ethics, Rotterdam

The Erasmus Observatory on Health Law / Institute of Health Policy & Management (Erasmus University Rotterdam) announces the annual Summer school programme on Health law, providing health professionals and practitioners, with an opportunity for intensive training in various aspects of health law and ethics over a two-weeks period, while absorbing the sights, sounds and culture unique to Rotterdam and the Netherlands. The Summer school offers a custom-developed course taught by leading academics in their field.

Voor verdere informatie klik op deze link.

Lees verder...

25-4-2014 Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht

Op 25 april as. wordt de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht gehouden in het Eye theater te Amsterdam. Het thematische gedeelte van het programma staat in het teken van het preadvies van de vereniging over "Ethiek en gezondheidsrecht". Dit preadvies bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft "De morele grondslagen van het gezondheidsrecht: de erfenis van Leenen" en werd geschreven door prof.dr.G.A. den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deel 2 handelt over "Morele en immorele religieus getinte gelegitimeerde praktijken in het gezondheidsrecht", geschreven door prof. dr. P.B. Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden.

Voor aanmelding ga naar de website van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Lees verder...


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.