Partners

De Johannes Wier Stichting vormt samen met een aantal andere gelijkgestemde organisaties een netwerk genaamd International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO). De zusterorganisaties zijn onder andere Physicians for Human Rights (PHR) in de VS, Denemarken, Israël en Palestina; Doctors for Human Rights in Engeland en CEHAT (Center for Enquiry into Health and Allied Themes) in India. De federatie bevordert de internationale samenwerking op het gebied van mensenrechten en gezondheidszorg. 

Meer informatie vindt u op de website van de IFHHRO: www.ifhhro.org

http://www.ifhhro.org

Verder zijn er nauwe contacten met o.a. de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG), Amnesty International, Dokters van de Wereld, Pharos, Mikado (kenniscentrum intercuturele geestelijke gezondheidszorg) en Wemos.


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online