Communicatie

De task force communicatie houdt zich bezig met alle externe communicatie van de Johannes Wier Stichting. Onder de verantwoordelijkheid van deze task force valt ondermeer de website, de nieuwsbrief en de e-nieuws. 

Webmaster
De webmaster van de website is Rian Rietveld


Nieuwsbrief

De JWS-nieuwsbrief Mensenrechten & Gezondheidszorg verschijnt twee keer per jaar, zowel in gedrukte als digitale vorm. De redactie van de nieuwsbrief bestaat op dit moment uit vier personen.

Hoofdredacteur:
Mireille Capiau
E-mail: info@johannes-wier.nl

JWS e-nieuws: e-news komt minimaal 4 keer per jaar en wordt op verzoek aan belangstellenden toegezonden, op aanvraag bij info@johannes-wier.nl


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online