Organisaties voor mensenrechten buiten Nederland

16 Days of Activism against Gender Violence
De 16 Days of Activism against Gender Violence is een internationele campagne gecoördineerd door het Center for Women's Global Leadership in de VS. De periode van 16 dagen begint op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en eindigt op 10 december, de international dag voor de mensenrechten. Deze periode is gekozen om op symbolische wijze geweld tegen vrouwen te linken aan mensenrechten en duidelijk te maken dat deze vorm van geweld een mensenrechtenschending is.

Amnesty International
International Secretariaat van Amnesty in Londen

Amnesty International Health Professional Network
AI's Health Professional Network voert campagne namens gevangenen die te maken hebben met medische mensenrechtenschendingen, zoals onthouding van medische zorg of medisch onethisch handelen. Ook voert het netwerk actie ten behoeve van gezondheidspersoneel waarvan de rechten geschonden worden en protesteert het tegen onethisch gedrag van gezondheidswerkers.

Bayefsky.com
Deze website geeft een compleet overzicht van de verdragen op het terrein van Mensenrechten waarvan Recht op gezondheid er een is.

Canadian HIV/AIDS Legal Network
Het Canadian HIV/AIDS Legal Network houdt zich bezig met het bestrijden van discriminatie van mensen met hiv/aids in Canada en het buitenland.

Doctors for Global Health
Doctors for Global Health is een Amerikaanse organisatie die vooral in Latijns-Amerika en de VS werkt. Hun motto is: Promoting Health and Human Rights "With Those Who Have No Voice".

Doctors for Human Rights (DHR)
Doctors for Human Rights (DHR) is de nieuwe naam van Physicians for Human Rights UK, de Britse zusterorganisatie van de JWS.

Equitas
Internationale Centre for Human Rights Education

François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights
Het François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights is een onderdeel van de Harvard School of Public Health. Het doet onderzoek naar mensenrechtenaspecten van de gezondheidszorg en ontwikkelt beleid op dit gebied. Twee keer per jaar wordt het internationale tijdschrift Health and Human Rights: An International Journal geproduceerd.

Global Health Education Consortium
GHEC, since 1991 a consortium of health professionals, educators, students and institutions committed to improving the ability of the global workforce to meet the needs of underserved populations.

Global Health Watch
At the World Health Assembly in May 2003, the People's Health Movement, together with GEGA and Medact discussed the need for civil society to produce its own alternative World Health Report. It was felt that the WHO reports were inadequate; that there was no report that monitored the performance of global health institutions; and, that the dominant neo-liberal discourse in public health policy also needed to be challenged by a more people-centred approach that highlights social justice. The idea of an alternative World Health Report since developed into an initiative called the 'Global Health Watch' the first of which
was launched on July 20, 2005 in Ecuador and London.
The Watch aims to:
- Promote human rights as the basis for health policy
- Counter-balance liberal and market-driven perspectives
- Shift the health policy agenda to recognise the political, social and economic barriers to better health
- Improve civil society's capacity to hold national and international governments, global international financial institutions and corporations to account (including WHO and the World Bank)
- Strengthen the links between civil society organisations around the world
- Provide a forum for magnifying the voice of the poor and vulnerable

Global Lawyers and Physicians for Human Rights
Een samenwerkingsverband van artsen en juristen, gebaseerd in de VS.

Harvard School of Public Health
The program on International Health and Human Rights promotes practical and effective responses to global public health challenges through the innovative application of Human Rights. This is done through a combination of research, capacity building, policy development and health programming.

Health and Human Rights
Tijdschrift

Health and Human Rights Info (HHRI)
Health and Human Rights Info makes practical information and material on mental health and human rights more available. Our aim is to give you access to organisations, publications, guidelines and manuals regarding the effects of human rights violations on mental health in the contexts of violence, conflict and disaster on individual as well as community level. This website contains a database with links to selected materials, divided into three categories and thematic pages.

ICRC
International Committee of the Red Cross

IFHHRO
IFHHRO, de International Federation of Health and Human Rights Organisations, is een samenwerkingsverband van een aantal medische mensenrechtenorganisaties in verschillende landen, waaronder de JWS.

Index voor de universele rechten van de mens
De index geeft toegang tot informatie per land over bijvoorbeeld het recht op gezondheid en de bijbehorende verdragen, convenanten, protocollen en speciale rapporteurs. Ook is er een lijst met afkortingen te vinden.

ISHHR
International Society for Health and Human Rights

International Rehabilitation Council for Torture Victims
The International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) is an independent, international health professional organisation that promotes and supports the rehabilitation of torture victims and works for the prevention of torture worldwide.

Medical Justice
Op zoek naar fundmentale rechten van gevangenen

Office of the High Commisioner for Human Rights
Internationale verdragen en rapporten inclusief de "Concluding Observations" van de Verenigde Naties over Nederland
 

Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen ondersteunt zorgverleners en andere eerstelijnsdiensten in het zorg bieden aan asielzoekers en mensen zonder wettig verblijfsrecht.

Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht


Dit steunpunt is een onderdeel van het Vlaams MinderhedenCentrum. Het wil informatie en ondersteuning geven aan welzijns- en gezondheidsactoren in Vlaanderen met betrekking tot toegang tot gezondheidszorg, verblijfsmogelijkheden, terugkeer en sociale rechten bij ziekte.

The People´s Health Movement
(PHM) has its roots deep in the grassroots people's movement and owes its genesis to many health networks and activists who have been concerned by the growing inequities in health over the last 25 years. The PHM calls for a revitalisation of the principles of the Alma-Ata Declaration which promised Health for All by the year 2000 and complete revision of international and domestic policy that has shown to impact negatively on health status and systems.

PHR Armenia
Physicians for Human Rights (Armenia)

PHR Denmark
Beschrijving: Physicians for Human Rights (Denmark)

PHR Israel
Physicians for Human Rights (Israel)

PHR-USA
Physicians for Human Rights (USA)

United Nations High Commissioner for Human Rights
Website van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten, de VN-instelling die lidstaten stimuleert om de mensenrechten te bewaken en internationale verdragen te ratificeren.

WHO Health and Human Rights
Webpagina's over gezondheid en mensenrechten, met informatie over WHO's activiteiten en publicaties op dit terrein.

White Ribbon
Campagne om een eind te maken aan geweld tegen vrouwen

World Medical Association - Human Rights pagina's
Deze pagina's op de World Medical Association website bieden nieuws, links, informatie over manuals en trainingen, een overzicht van 'Physicians in distress', beleid en bijeenkomsten.


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online