De aandacht is voornamelijk gericht op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor arrestanten en gedetineerden, waaronder ook de gedetineerden in vreemdelingenbewaring.

Verder valt onder dit thema ondermeer:


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online