Medisch-Ethische Dilemma's

Medische neutraliteit? Het bewaken van medische neutraliteit is niet altijd vanzelfsprekend. Hierbij treden dilemma’s op van ethische en morele aard. Soms kunnen standpunten worden ingenomen maar vaak dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt. JWS probeert dan een maatschappelijke discussie in gang te zetten.

Subthema's zijn onder andere:

Nieuwsberichten over dit thema


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online