De Stichting voor Mensenrechten en Gezondheidszorg 'Johannes Wier' (JWS) is een organisatie van en voor professionals in de zorg

JWS stimuleert en mobiliseert professionals in de zorg om de eerbiediging van het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen. Dit recht is neergelegd in internationale en Europese verklaringen en verdragen, evenals in gedragscodes van internationale en nationale beroepsorganisaties. JWS richt zich met name op artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Mens en de uitwerking daarvan in General Comment nr. 14.

In juli en augustus 2014  is het kantoor van JWS alleen op dinsdag en donderdag open en bereikbaar van 10.00 - 14.00 u.

Goede zorg, goed recht? Verpleegkundige en verloskundige zorg vanuit mensenrechteperspectief is beschreven.

Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online