nieuwsbrieven

nieuwsbrieven

19-12-13 Nieuwsbrief Gezondheidszorg & Mensenrechten, december 2013

 In de nieuwsbrief van december 2013 komen mensen aan het woord die bevlogen en geïnspireerd de mensenrechtenkaders benutten om te pleiten voor goede zorg voor iedereen.


Lees verder...

Nieuwsbrief Gezondheidszorg & Mensenrechten juli 2013: Ouderenzorg

De nieuwsbrief van juli 2013 heeft als centraal thema: `Mensenrechten en ouderenzorg’. Wij staan bij dit thema stil omdat het helaas nog teveel voor komt dat zorgverleners er getuige van zijn dat de waardigheid van ouderen in de zorg wordt aangetast of dat zij, veelal onbewust, hier zelf aan bijdragen. Nederland is meerdere malen door internationale verdragscomités als het CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) en het CECSR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) hierover op de vingers getikt en aanbevolen om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren.

Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft JWS in 2012 onderzoek op dit terrein laten verrichten en er een symposium aan gewijd. Speciale aandacht voor de mensenrechten in de ouderenzorg biedt naar onze mening kansen om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Met een gevarieerde reeks bijdragen hoopt deze nieuwsbrief de dilemma’s te schetsen die zich in de ouderenzorg voordoen gezien vanuit een mensenrechtenperspectief. We laten professionals aan het woord en de redactie liet haar oog vallen op diverse initiatieven die bijdragen tot een bewustwording van het recht op waardige zorg, bij zowel ontvangende ouderen als bij zorgverleners.


Lees verder...

Nieuwsbrief Gezondheidszorg & Mensenrechten december 2012

Het najaarsnummer van de Johannes Wier Stichting besteedt traditie getrouw aandacht aan verschillende onderwerpen die aansluiten bij de thema’s waar in het afgelopen jaar aandacht voor is geweest. Het is niet volledig, maar beoogt het debat te voeden en te laten zien dat er bevlogen gewerkt wordt op het terrein van mensenrechten en gezondheidszorg. De stichting is een nieuwe koers ingeslagen. We zijn verheugd om te constateren dat de dynamiek door een groeiende groep vrijwilligers en belangstellenden toeneemt. De refereeravonden zijn inspirerende bijeenkomsten gebleken.

Voorlopig hechten we eraan om deze ‘nieuwsbrief’ twee maal per jaar uit te laten komen terwijl we beseffen dat voor het echte ‘nieuws’ ook digitale wegen beschikbaar zijn. De nieuwsbrief heeft zo haar eigen plaats verworven om aandacht te geven aan thema’s die we van belang achten. Met een nieuw formaat en meer kleur. We hopen dat uw belangstelling ook geprikkeld wordt door het enthousiasme van ieder die hier belangeloos aan heeft meegewerkt.


Lees verder...

Nieuwsbrief Mensenrechten & Gezondheidszorg juni 2012

De Nieuwsbrief Mensenrechten & Gezondheidszorg van juni 2012 is een speciale uitgave geworden. Met deze speciale uitgave geven we graag een extra tintje aan de viering van het 25 jarig bestaan van de Johannes Wier Stichting.

Onze trouwe lezers hebben de december uitgave gemist. Die hebben we helaas niet kunnen realiseren in verband met onverwachte langdurige gezondheidsproblemen van onze hoofdredacteur. Gelukkig heeft de redactie zich kunnen versterken, waardoor deze uitgave kon worden gerealiseerd.

De nieuwsbrief illustreert de inzet van collegae om bij te dragen tot het bewaken en bevorderen van mensenrechten in de zorg. Een bijzondere bijdrage vormt het verhaal over Johannes Wier door Vera Hoorens. Zij beziet hem door de bril van de mensenrechten van vandaag en komt met verrassende conclusies. U leest over de situatie van ongedocumenteerde vluchtelingen in Calais, Frankrijk; over de dilemma’s rond hongerstaking in detentie; over het belang van mensenrechten educatie in de medische opleidingen. In de vorm van korte citaten illustreren we historische feiten van de stichting. Ten slotte stelt Loes van Willigen, voorzitter van JWS, zich voor en schetst zij de plannen van het huidige bestuur voor de komende drie jaar. 


Lees verder...

Nieuwsbrief mensenrechten en gezondheidszorg juli 2011

De Nieuwsbrief van de Johannes Wier Stichting is een themanummer over foltering, vernederende en inhumane behandeling. Zij loopt voorruit op het rapport van het Committee Against Torture.
- waarom vreemdelingendetentie in strijd is met mensenrechten
- de psychologische effecten van detentie bij asielzoekers
- marteling in de gezondheidszorg
- het belang van medisch onderzoek in de asielprocedure
- het waarom van waardigheid


Lees verder...

Nieuwsbrief mensenrechten en gezondheidszorg december 2010

De Nieuwsbrief van december 2010 gaat over verschillende onderwerpen:
- Een missie naar Israël
- Debatten over "zorg in detentie"
- Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een handicap
- Internationale steun voor de Morong43 in de Filippijnen
- 25 jaar aandacht voor slachtoffers van martelingen


Lees verder...

Nieuwsbrief mensenrechten en gezondheidszorg juni 2010: ouderen

De Nieuwsbrief van juni 2010 is een themanummer over ouderenzorg met:
- Zorg om de ouderenzorg
- Marktwerking in de zorg
- Kwaliteit van de ouderenzorg
- Weg met de onrustband


Lees verder...

Nieuwsbrief mensenrechten en gezondheidszorg december 2009

In dit nummer:
- Zorg achter tralies
- Seksueel geweld en de asielprocedure
- Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens
- De Probo Koala zaak en mensenrechten
- Internationale geneesmiddelenhandel


Lees verder...

Nieuwsbrief mensenrechten en gezondheidszorg juni 2009: detentie

In dit nummer:
- Mensenrechten en gedetineerden
- Vreemdelingendetentie
- Psychiatrische patiënten in de bajes
- Recht op zorg voor arrestanten

U kunt dit nummer hier downloaden


Lees verder...

Nieuwsbrief Mensenrechten en Gezondheidszorg juni 2008: recht op gezondheid

In dit Themanummer Recht op Gezondheid in Nederland
- Het nieuwe zorgstelsel
- Zorg "verzekerd" voor illegale mensen?
- Rapport "Arts en Vreemdeling"
- Een mensenrechtenexamen voor Nederland
- De gezondheidszorg doorgelicht door een buitenstaander
- Een nieuw meldpunt voor mensenrechtenschendingen

Deze nieuwsbrief kunt u als pdf bestand downloaden


Lees verder...

volgende 10


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online