hongerstaking

hongerstaking

Hongeren tegen asielbeleid

De Spits van 18 juni besteedde aandacht aan een hongerstaker uit ter Apel die nu veertien dagen met honger tegen onrecht strijdt. Hij vertelt hoe slecht hij in Nederland is behandeld en dat hij nu dreigt uitgezet te worden naar Iran waar hij aantoonbaar gemarteld is. De voorzitter van de Johannes Wier Stichting wijst er in een kadertje op dat in Nederland waarschijnlijk meer dan 2-4 hongerstakers per maand beginnen in iedere gevangenis of asielzoekerscentrum.
Mogelijk horen we er weinig over omdat vaak deze mensen worden geïsoleerd, geen gebruik kunnen maken van het recht op een vertrouwensarts en dan snel ophouden. Door hun detentie zijn ze ook niet in staat hun stem te laten horen.
 


Lees verder...

Ondervragingen, dwangvoeding en gezondheidszorgprofessionals

Paulien Jacobs, medewerker van de Universiteit Tilburg en vrijwilliger van de Johannes Wier Stichting schreef in Cultuur, Migratie en Gezondheidszorg een boekbespreking over een boek van Goodman en Roseman (2009) over dwangvoeding en marteling bij ondervragingen. Structurele en psychische druk kan de ethiek van medisch personeel in gevangenissen en tijdens militaire missies onder druk zetten. De beroepsethiek blijkt niet congruent met de "juridische ruimte". Dat vraagt zorgvuldigheid in een delicate situatie waarbij politiek, maatschappelijk belang en waarheidsvinding het individuele belang opzij kunnen zetten. Het blijft een onderwerp van blijvend debat.


Lees verder...

Begeleiding van hongerstakingen ? Trainingsmodule gereed
In: Mensenrechten & Gezondheidszorg, juni 2003

Begeleiding van hongerstakingen ? Trainingsmodule gereed

In 2002 is de trainingsmodule over de begeleiding van hongerstakingen gereed gekomen. De training duurt twee dagdelen, en bevat inleidingen over medische, psychische, juridische en ethische aspecten van de begeleiding van hongerstakers. Op 26 september 2002 werd de cursus voor het eerst gegeven aan een groep van 12 cursisten. Vlak daarna is het curriculum door de Werkgroep Advisering bij Hongerstaking ge?valueerd, zodat de cursus na aanpassing ook in januari 2003 weer aangeboden kon worden.
Lees verder...


?Artsen moeten niet meewerken aan dwangvoeding?
In: Mensenrechten & Gezondheidszorg, juni 2003

?Artsen moeten niet meewerken aan dwangvoeding?:
Medische en juridische argumenten

Het jaar 2002 heeft voor de Johannes Wier Stichting sterk in het teken gestaan van de publiciteit rond de hongerstaking van Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. Een meerderheid van de Tweede Kamer vond dat Van der G. tot elke prijs in leven gehouden moest worden, zelfs als dit zou betekenen dat hij onder dwang gevoed zou moeten worden.
Lees verder...


Cursus Medische begeleiding bij honger- en/of dorststaking
De cursus 'Medische begeleiding bij honger- en/of dorststaking' is bedoeld voor sociaal-geneeskundigen, huisartsen en algemene artsen werkzaam bij een GGD, de MOA, in Penitentiaire Inrichtingen en andere belangstellende (para)-medische hulpverleners.
Lees verder...


volgende 10


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online