recht op gezondheidszorg

Israël: Gevolgen bouw muur voor gezondheid Palestijnen

De muur die Israël bouwt sinds juni 2002 heeft mede tot gevolg dat het Palestijnse gezondheidszorgsysteem aan het verslechteren is. De rechten die hierbij geschonden worden zijn zowel de internationale mensenrechten als het internationale humanitair recht. Sinds mei 2004 onderzoekt de Franse organisatie MDM (Medecins du Monde) de gevolgen van de muur op de gezondheid van de Palestijnen. Vervolgens is de organisatie begonnen met het opzetten van mobiele gezondheidsklinieken in de getroffen gebieden. Onlangs verscheen een rapport over deze zaak, getiteld The ultimate barrier. Impact of the Wall on the Palestinian health care system.

Het rapport belicht de volgende drie punten:

De directe gevolgen voor de Palestijnen zijn zichtbaar bij de meest kwetsbare groepen in de samenleving zoals kinderen, zwangere vrouwen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. Bovendien zorgt de verslechterende sociaal-economische situatie voor toenemende armoede, verslechterende toegankelijkheid tot water, voedsel, onderdak en onderwijs. Dit bij elkaar genomen heeft tevens een negatieve uitwerking op de gezondheidstoestand van veel Palestijnen en ze lijken zo in een negatieve spiraal te komen.

Volgens MDM zal door de continuerende bouw van de muur de gezondheidssituatie op den duur blijven verslechteren. Instanties (Palestijnse internationale NGOs) doen er alles aan om op de situatie in te spelen en erger te voorkomen. Echter door de bouw van de muur zien de organisaties die in dit gebied werkzaam zijn, dat de druk op en het lijden van de Palestijnen toeneemt.

Samen met Physicians for Human Rights-Israel en de Palestine Red Crescent Society heeft MDM een campagne gelanceerd, die het probleem van de muur onder de aandacht moet brengen. Verschillende Israelische en Palestijnse kunstenaars hebben op hun eigen manier uitgebeeld hoe zij de muur zien. De kunstwerken zullen eerst in Isra?l en Palestina en daarna in verschillende Europese steden geëxposeerd worden. Ook is er een boekje verschenen met de afbeeldingen, vergezeld van informatie over de muur en de problematiek.

Meer informatie: www.healthandwall.org

Geplaatst op: woensdag 6 april 2005


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online