overige

1-2-2013 A'damse huisartsen tegen invoering EPD

Amsterdamse huisartsen keren zich tegen de doorstart van het Elektronisch Patiëntendossier, thans het Landelijk Schakelpunt genoemd. Volgende week zullen de Amsterdamse vertegenwoordigers in de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tegen het plan stemmen om de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens makkelijker te maken. De kring Amsterdam van de LHV heeft bijna 1000 leden. Landelijk heeft de LHV er 8000.
 

De Amsterdamse voorzitter Bart Meijman zegt dat zijn leden drie bezwaren hebben tegen het epd-nieuwe-stijl. De grootschaligheid ervan "maakt het interessant om het systeem te hacken". Het geeft toegang tot vele honderdduizenden medische dossiers. Kleinere lokale systemen die huisartsendossiers toegankelijk maken voor bijvoorbeeld de huisartsenpost zijn volgens Meijman minder interessant om te hacken.

Bron: NOS-nl    Zie ook: Bericht artsennet

In een discussie in de Amsterdamse Academische Club stelt Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), dat het landelijk schakelpunt (EPD) er toch wel komt. Volgens haar hebben zorgverzekeraars gezamenlijk 75 miljoen euro uitgetrokken om het systeem dat de overheid al 300 miljoen heeft gekost, de komende jaren in stand te houden. ICT privacy- en beveiligingsonderzoeker Guido van ‘t Noordende bekritiseert het alles-of-niets principe van het systeem: Patiënten hebben alleen de keuze om wél of niet opgenomen te worden in het EPD. Er is geen alternatief. Bovendien vindt Van ‘t Noordende het problematisch dat niemand de eindverantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit en veiligheid van de gegevens. De verantwoordelijkheid ligt bij meerdere zorgverleners, zonder dat altijd duidelijk is wie voor welk stukje informatie verantwoordelijk is, of hoe betrouwbaar de invoer van gegevens bij die zorgverlener is.
 

Lisette Luijkx, huisarts en vice-voorzitter van JWS, wijst tijdens dit debat o.a. op het risico dat met het EPD het medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

Bron: Folia Web  Luister ook naar Radio 1 (31-1-13)Geplaatst op: maandag 4 februari 2013


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online