recht op gezondheidszorg

21-2-2013 Ombudsman start onderzoek naar medische zorg asielzoekers

De Nationale ombudsman onderzoekt de medische zorg voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Hij ontving een klacht van een arts die samen met een aantal collega's vrijwillig en op eigen kosten in het voorjaar van 2012 medische bijstand verleende aan mensen in het tentenkamp in Ter Apel. De ombudsman gaat na in hoeverre de Nederlandse overheid goede en toegankelijke medische zorg voor asielzoekers waarborgt. De ombudsman hoopt dit onderzoek vóór de zomer van 2013 af te ronden.
 

Bij het tentenkamp in Ter Apel werden de artsen geconfronteerd met een paar honderd uitgeprocedeerde asielzoekers met verschillende aandoeningen die nergens een behandeling kregen. Deze mensen kunnen niet terug naar hun land van herkomst. De artsen constateerden dat deze mensen langdurig verstoken zijn geweest van voldoende medische zorg terwijl ze kort daarvoor nog in asielzoekerscentra of in penitentiaire inrichtingen verbleven, waar medische zorg voor hen beschikbaar is.

Bron:Nationale OmbudsmanGeplaatst op: donderdag 21 februari 2013


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online