Sitemap

Johannes Wier Stichting

Stichting

Thema's > algemeen

Thema's > recht op gezondheidszorg

Thema's > medisch etische dilemma's

Thema's > mensenrechteneducatie

Thema's > hongerstaking

Thema's > forensische geneeskunde

Bibliotheek

Links

Casus van de maand

Nieuwsberichten


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online