Medisch beroepsgeheim boven betalingsgemak

Euroteken kleinBetalingsgemak mag niet de reden zijn om het medisch beroepsgeheim via een ministeriële regeling opzij te schuiven. Dat stellen de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Mona Keijzer (CDA) in vervolgvragen over het kabinetsbesluit om jeugdzorgverleners te verplichten medische gegevens met gemeenten te delen. Het Landelijk Platform GGz pleit voor uitstel van de tijdelijke regeling persoonsgegevens op jeugdwet-facturen.» Lees meer about Medisch beroepsgeheim boven betalingsgemak